Skomentuj w 2-3 zdaniach zachowanie młodego mężczyzny.

Rozwiązanie:
Wypowiedź młodego mężczyzny świadczy zarówno o braku kultury w zachowaniu...
Pokaż więcej...