Z jakiej perspektywy czasowej podmiot liryczny formułuje swoją wypowiedź ? Podkreśl w utworze fragmenty, na podstawie których można to określić.

Rozwiązanie: