Przeczytaj wypowiedzi i podkreśl te, które zawierają opis zachowania, a nie oceniają człowieka. 

Rozwiązanie:
Przeszkadza mi, że gdy gdzieś idziemy, często udajesz, że nie...
Pokaż więcej...