Przeczytaj wypowiedzi i napisz, jaką funkcję pełnią w nich zdrobnienia.

Rozwiązanie: