Podpisz rysunki raz wyrazami neutralnymi, a drugi - wyrazami nacechowanymi ekspresywnie.

Rozwiązanie: