Wykonaj zadania do tekstu.

Wybierz z piosenki 3 wyrazy, które wchodzą w skład znanych ci związków frazeologicznych. Zapisz te związki.

Rozwiązanie: