Wśród podanych sformułowań podkreśl zwroty grzecznościowe. 

Rozwiązanie: