Podaj, w jakich dziedzinach życia mają swe źródło, współczesne frazeologizmy.

Rozwiązanie: