Zapisz przedstawione na rysunkach frazeologizmy i objaśnij ich znaczenie.

Rozwiązanie: