Ustal, kto jest nadawcą w wierszu.

Napisz, co można wywnioskować na temat zamiarów nadawcy na podstawie słów Jeżeli wyruszasz do Itaki. 

Rozwiązanie:
Za pomocą słów "Jeżeli wyruszasz do Itaki" nadawca chce przekazać...
Pokaż więcej...