Przyporządkuj argumenty do wybranych tez. Wpisz odpowiednie cyfry.

Rozwiązanie: