Porównaj Syna marnotrawnego Albrechta Durera z Powrotem syna marnotrawnego Rembrandta. Wskaż poprawne odpowiedzi.

Rozwiązanie: