Ustal, kto przedstawia zdarzenia. Wypisz co najmniej dwa cytaty, w których się ujawnia osoba mówiąca.

Rozwiązanie: