Przypomnij sobie wymienione biblijne przypowieści z Nowego Testamentu. Dopasuj tytuły do drzeworytów. Zapisz właściwe litery.

Rozwiązanie:
Przypowieść o siewcy (lewo góra)Przypowieść o talentach (prawa góra)Przypowieść o...
Pokaż więcej...