Zaznacz wypowiedzi zawierające prawdziwe informacje. 

Rozwiązanie: