Poniższy wiersz potraktuj jako inspirację do napisania własnego tekstu epickiego. 

Określ bohaterów.

Rozwiązanie: