Wykreśl sformułowania tak by powstała prawdziwa informacja o narratorze.

Rozwiązanie: