Rozwiń skróty itp. oraz itd. Podaj zasadę pisowni kropki na końcu tych skrótów.

Rozwiązanie: