Uzupełnij tekst odpowiednimi przedrostkami: s-, z-, roz-, lub bez-

Rozwiązanie:
Zaprosiłeś gości? Musisz ich jeszcze poczęstować czymś zrobionym samodzielnie. Nie...
Pokaż więcej...