4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Zaznacz szereg, w którym wszystkie słowa są wyrazami pokrewnymi. 

Rozwiązanie: