4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Otocz pętlą anafory w wierszu.

Rozwiązanie: