4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 22 24 25 26

Zaznacz odpowiedzi zgodnie z treścią przeczytanego hasła słownikowego. Więcej niż jedna odpowiedź może być poprawna.

Rozwiązanie: