5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Połącz informację z odpowiednim słownikiem. Pokoloruj odpowiednio definicję. 

Rozwiązanie: