5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Dopisz wyrazy pokrewne będące tą samą częścią mowy co podane słowo.

Rozwiązanie: