5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Podkreśl wyrazy będące nieodmiennymi częściami mowy.

Rozwiązanie: