29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

Podaj cechy, które na podstawie tekstu można przypisać bohaterce. Do każdej ze wskazanych cech dopisz krótkie uzasadnienie. 

Rozwiązanie: