27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

Napisz własną wersję wiersza tak, by powstały utwór spełniał kryteria wiersza białego.

Rozwiązanie: