24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

Podkreśl pytanie, na które odpowiedzią jest zarówno stanowisko z ćwiczenia 3a, jak i 3b.

Rozwiązanie: