24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

Sformułuj i omów argument, którego można by użyć, aby poprzeć stanowisko że najlepszym miejscem do oglądania filmów jest dom.

Rozwiązanie: