22 24 25 26 27 28 29 30 31 32 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

“ Czy trudno jest pomagać innym ?” - wyraź swoje stanowisko będące odpowiedzią na to pytanie. W uzasadnieniu podaj i omów przykład ze znanego ci tekstu literackiego lub filmu. 

a) Uzupełnij tabelę swoimi notatkami

b) Napisz wypowiedz według instrukcji

Rozwiązanie: