20 21 22 24 25 26 27 28 29 30 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

Napisz własne zakończenie opowiadania. Wymyśl co najmniej jedno zdarzenie. Wprowadź dialog. 

Rozwiązanie: