19 20 21 22 24 25 26 27 28 29 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

skreśl nieprawdziwą informację na temat przeczytanego opowiadania. 

Rozwiązanie: