19 20 21 22 24 25 26 27 28 29 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

Uzasadnij, że opowiadania z ćwiczenia 2. nie można jednoznacznie przypisać ani do fikcji prawdopodobnej, ani fantastycznej. Odwołaj się do treści utworu. 

Rozwiązanie: