16 17 18 19 20 21 22 24 25 26 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

a) Podkreśl tytuły tekstów, które na pewno są przypowieściami.

B Wstaw X przy poprawnej odpowiedzi.

Rozwiązanie: