15 16 17 18 19 20 21 22 24 25 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

Podkreśl w tekście liczebniki i określ ich przypadek. 

Rozwiązanie: