15 16 17 18 19 20 21 22 24 25 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

Na podstawie ilustracji wypisz co najmniej 3 związki liczebnika zbiorowego z rzeczownikiem. 

Rozwiązanie: