14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Wyszukaj liczebniki, wpisz je i nazwij rodzaj każdego z nich.

Rozwiązanie: