14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Wykreśl wyrazy, które nie są liczebnikami. do liczebników dopasuj pytanie, na które odpowiada każdy z nich.

Rozwiązanie: