10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Zapisz cząstkę nie łącznie lub rozdzielnie z przymiotnikami i rzeczownikami. 

Rozwiązanie: