10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Podkreśl w tekście te przymiotniki, które się nie stopniują.

Rozwiązanie: