8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 24 25 26 27 28 29 30

a) Określ i zapisz przypadek podkreślonych rzeczowników 

b) Podaj formę M, D, C i N podkreślonych rzeczowników i zaznacz w nich temat

c) Wpisz tematy i oboczności w odmianie z ćwiczenia 6a

Rozwiązanie: