7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 24 25 26 27 28 29

a) W podanych zdaniach połącz łukiem związki rzeczowników z przymiotnikami, a następnie zapisz nad wyrazami ich rodzaje gramatyczne.

b) Spośród zaznaczonych związków wpisz te, które są w liczbie pojedynczej, i zapisz je w liczbie mnogiej. Podaj rodzaj gramatyczny wyrazów w związkach. 

Rozwiązanie: