5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 24 25 26 27

Otocz pętlą czasowniki przechodnie. 

Rozwiązanie: