5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 22 24 25 26

Tylko przy właściwych informacjach o formach podanych czasowników zapisano powinności każdego trubadura. Podkreśl je.

Rozwiązanie: