5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25

Utwórz odpowiednie formy podanych czasowników. W razie wątpliwości skorzystaj ze słownika.  

Rozwiązanie: