5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24

Uzupełnij tekst czasownikami w czasie przeszłym we wskazanych formach.

Rozwiązanie: