5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

a) W odpowiednich miejscach tabeli wpisz trzy czasowniki w formie osobowej, które nazywają czynności i stany przedstawione na ilustracji. 

b) Utwórz nieosobowe formy czasowników wpisanych do tabeli i uzupełnij nimi pozostałe rubryki.  

Rozwiązanie: