<
10 11 13 14 15 16 17

Przeczytaj objaśnienia podanych wyrazów i powiedź, w jakim znaczeniu zostały użyte w wypowiedziach bohaterów. 

Rozwiązanie: