88 90 91 92 96 97 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109

Napisz notatkę dotyczącą plakatu Stres w pracy. Uwzględnij zarówno opis, jak i interpretację dzieła. 

Rozwiązanie: