88 90 91 92 96 98 100 101 102 103 104 105 106 107 108

Jak zinterpretowalibyście plakat, gdybyście nie znali jego tytułu? Zapiszcie w punktach swoje pomysły i zaprezentujcie je w klasie.

Rozwiązanie: